Hliníkové plechy

Našim zákazníkom ponúkame hliníkové plechy a profily pre ich individuálnu výrobu. Z pohľadu povrchovej úpravy držíme na sklade plechy surové, eloxované (prírodný elox A6/C0) a podlahové.   Nami používaná kvalita hliníkových plechov je:

EN AW-1050A

Používa sa takmer vo všetkých oblastiach priemyslu (elektrotechnický, chemický, potravinársky, letecký, strojársky, stavebný, automobilový ai.) na konštrukčné prvky a uzly mechanicky málo namáhané, vyžadujúce materiál vysoko tvárny, dobre zvariteľný, značne korózii odolný, veľmi dobre tepelne a elektricky vodivý a reflexibilný. Je zvariteľný prakticky všetkými spôsobmi. Je však nevhodný na obrábanie reznými nástrojmi vzhľadom k vysokej húževnatosti. Typické výrobky: elektrotechnické materiály, výmenníky chemických zariadení, chladiče automobilov, reflektory, zrkadlá, obaly, kryty, nádrže, riady, okenné rámy, dvere, fasády domov, strechy, vybavenie vagónov a automobilov apod.

EN AW-5754

Materiál stredne pevný, nevytvrdzovateľný, veľmi dobre odolný voči korózii, morskej vode a tropickým podmienkam, je pre noho charakteristická veľmi dobrá chemická odolnosť. Je veľmi dobre zvariteľný všetkými spôsobmi, pričom zvarené spoje sú odolné voči korózii skoro tak ako základný materiál. Vyznačuje sa veľmi dobrou leštiteľnosťou. Obrobiteľnosť reznými nástrojmi v mäkkom stave je nevyhovujúca, avšak v tvrdšom stave už vyhovujúca. Jeho plasticita je veľmi dobrá v mäkkom stave a vyhovujúca v stave polotvrdom. Používa sa na stredne namáhané konštrukcie, zvárané súčasti a konštrukcie, ktoré majú odolávať korózii a morskej vode. Nádoby zo žíhaného a deformáciou spevneného materiálu môžu byť vystavené tlaku až 1,6 MPa a pri teplotách -196 do +150 °C. Nachádza široké uplatnenie v potravinárskom a chemickom priemysle, pri stavbe vozidiel a plavidiel, vo vnútornej aj vonkajšej architektúre. Typické výrobky: potrubia, nádoby na tekutiny, nosné konštrukcie, výmenníky tepla, ochranné kryty, súčasti poľnohospodárskych, textilných, spracovateľských strojov, automobilov, plavidlá, nádrže čističiek.

Zoznam skladových formátov a hrúbok si môžete pozrieť TU