PUR peny

Pištolová PUR pena WELLFOAM celoročná

Vlastnosti:
Použitie:

Technické údaje:

Vzhľad:
Objem:
Farba:
Výdatnosť peny:
Druhotná expanzia:
Tesnosť voči hnanému dažďu:
Tesnosť voči vetru:
Vytvorenie nelepivej vrstvy:  
Doba konečného vytvrdenia:  
VODOTESNÁ (9A=600 Pa)  
VZDUCHOTESNÁ (trieda 4= 600 Pa)
celoročné využitie od -15°C do 35°C 
nízkoexpanzná a rýchlotvrdnúca
vynikajúce tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti
odolná proti tvoreniu húb a plesní
nepoškodzuje ozónovú vrstvu

montáž, tesnenie, tepelná a zvuková izolácia
dverných zárubní, okenných rámov, 
stenových panelov, ako aj potrubných systémov
a priechodov v stenách
napeňujúca tekutina

750 ml
svetlá krémová
50 L ( v závislosti od teploty)
max. 30%

600 Pa (EN 1027)
600 Pa (EN 1026)
7-10 min
2-24 hod.

PUR lepidlo na zateplenie EMFI

Popis:
Použitie:

Technické údaje:

Vzhľad:
Objem:
Farba:
Výdatnosť peny:
Vytvorenie nelepivej vrstvy:
Rezateľnosť:
Aplikačná teplota:
Polyuretánové  lepidlo  AS2302  je  lepiaca ,  montážna
a tesniaca polyuretánová hmota znikajúca   napenením
a vytvrdením kvapalnej reakčnej zmasi vplyvom
vzdušnej vlhkosti.

Lepenie izolačných dosiek z polystyrénu pri
zateplení  rodinných
domov, panelových domov, montovaných stavieb atď
Montáž a lepenie dverných zárubní, utesnenie
špár, prasklín
a otvorov


napeňujúca tekutina

750 ml
svetlá krémová, modrá, zelená, šedá
35-40 l z náplne 750 ml

10 min*
25 min (priemer pásu 20mm)*
+5°C až +35°C

                  *teplota vzduchu +20°C, relatívna vlhkosť vzduchu 60%

Pištolová PUR pena letná EMFI

Popis:
Použitie:

Technické údaje:

Vzhľad:
Objem:
Farba:
Výdatnosť peny:
Vytvorenie nelepivej
vrstvy:
Rezateľnosť:
Polyuretánová pena je montážna a izolačná hmota, 
vznikajúca napenením a vytvrdením kvapalnej reakčnej
zmesi pôsobením vzdučnej vlhkosti. Má homogénnu 
štruktúru, vyššiu výdatnosť a zlepšené aplikačné vlastnosti.

Montáž a utesnenie okenných a dvrných rámov do stavebných
otvorov a iných konštrukcíí. Izolácia teplovodných rozvodov, 
kúpeľňových váň, bojlerov a chladiarenských zariadení. 
Utesnenie špár, prasklín a otvorov atď.
napeňujúca tekutina

750 ml
svetlá krémová, modrá, zelená, šedá
28-33 l z náplne 750 ml

12 min*
40 min (priemer pásu 20mm)*


                  *teplota vzduchu +20°C, relatívna vlhkosť vzduchu 60%

Pištolová PUR pena zimná EMFI

...

Sprejová PUR pena letná EMFI

...

Čistič PUR peny

...